Tag Archives: احضار جن

باورهای ترسناک درباره ی چند مکان مشهور

باورهای ترسناک درباره ی چند مکان مشهور     در سراسر جهان مكان هايي وجود دارند كه به دليل تاريخچه ي شوم و تاريكشان شهرت يافته اند. مكان هاي ترسناك؛ مكان هايي كه در آن ها، ارواح مردگان، هم چنان در جهان فاني جولان مي دهند و ترسناك تر از اين، جاهايي هستند كه توسط اشباح غيرانساني تسخير شده اند.

Read More »