Tag Archives: فیلم اعدام

عکس های اعدام 4 متجاوز در خمینی شهر

عکس های اعدام 4 متجاوز در خمینی شهر     عکس اعدام متجاوزان به عنف حادثه خمینی شهر ۴نفر از عاملان حادثه خمینی شهر صبح چهارشنبه در پارک بهشت این شهر به دار مجازات آویخته شدند . ساعت نزدیک به پنج و ۳۰ دقیقه بامداد است و جمعیت با ازدحام زیادی به سمت پارک بهشت در حال حرکت هستند، نزدیک …

Read More »