بایگانی برچسب : اسپارتاکوس فصل 4

عکس های سوخته شدن مردی بر اثر برق گرفتی بر روی تیر برق

عکس های سوخته شدن مردی بر اثر برق گرفتی بر روی تیر برق نکته:این فرد یا تعمیر کار بوده یا سیم دزد هر کس بوده با بی احتیاطی چنین بلایی سرش اومده.     ادامه مطلب »