بایگانی برچسب : حکم اعدام

عکسهایی عبرت اموز و وحشتناک از رفتن دوجرخه سواری به زیر چرخ های کامیون

عکسهایی عبرت اموز و وحشتناک از رفتن دوجرخه سواری به زیر چرخ های کامیون نکته:چرا باید ماشین سنگین در شهر تردد کنه چون کشور جهان سوم هستیم؟ یا اینکه از جونمون سیریم؟     ادامه مطلب »

عکس های به دار اویختن فردی از یک درخت

عکس های به دار اویختن فردی از یک درخت (شاید خودکشی) نکته:گرفتن جان انسان ها به همین راحتی؟       ادامه مطلب »