اخرین مطالب

Latest videos

Headless man seen crossing the bridge (This is shocking)

وحشت کاربران مجازی از مرد بدون سر مالزیایی
انتشار فیلمی از یک مرد بدون سر در مالزی باعث وحشت کاربران مجازی در این کشور شد.

پس از انتشار فیلمی از راه رفتن یک مرد بدون سر در شهر “ایپو” Ipoh مالزی در فضای مجازی، برخی از شهروندان این کشور شروع به تمسخر فیلم کرده و آنرا جعلی خواندند. اما به نقل از مالیزین دایجست، پس از اینکه بعضی از مردم حضور این مرد در ایپو را تائید کردند باعث وحشت در میان برخی از کاربران شدند.

فیلم منتشر شده، مردی بدون سر که در حال راه رفتن در یکی از خیابانهای شهر ایپو است را از پشت سر نشان میدهد. به همین دلیل بسیاری از کاربران مجازی آنرا جعلی خواندند. اما برخی از ساکنین شهر ایپو آنرا تائید کردند.

بسیاری از ساکنین ایپو این مرد را تقریبا هر روز در خیابانهای این شهر میبینند البته اگر کسی برای اولین بار وی را از پشت سر ببیند وحشت خواهد کرد، چرا که مردی بدون سر را در حال قدم زدن خواهد دید. او واقعی است اما از نوعی بیماری بسیار نادر رنج میبرد که تا کنون هیچ پزشکی نتوانسته است به وی کمک کند.

سر این مرد در نزدیکی قفسه سینه وی قرار گرفته و به همین دلیل از پشت شبیه به مردی بدون سر است. به نظر میرسد یک ناهنجاری در ناحیه گردن باعث شده تا وی نتواند سر خود را مانند دیگران بالا نگه دارد و متاسفانه تلاش پزشکان برای بهبود وی بی نتیجه بوده است.

ساکنین ایپو همچنین گفته اند، بسیاری از مردمی که برای اولین بار به این منطقه میآیند و این مرد را از پشت سر در خیابان میبینند دچار وحشت میشوند. حتی رانندگان به طور ناگهانی ترمز میکنند و در برخی موارد منجر به تصادف شده است.